آیا میل چی بانک ایمیلی در اختیار من قرار می دهد؟

من دنبال یک بانک ایمیل هستم تا خبرنامه ایمیلی خودم را شروع کنم…

آیا ایمیل هایی که با میل چی ارسال می شوند وارد Inbox می شوند؟

من می خواهم از میل چی استفاده کنم اما نگرانم ایمیل هایم اسپم شوند!

آیا در میل چی حذف مخاطب امکانپذیر است؟

می خواهم تعدادی از مخاطبینی که ایجاد کرده ام را حذف کنم…

اشتراک های میل چی با همدیگر چه تفاوتی دارند؟

آیا امکانات اشتراک های میل چی با هم متفاوت است؟

جواب سوال خود را پیدا نکردید؟

لطفا سوالات خود را از قسمت پشتیبانی پنل بصورت تیکت ارسال کنید.