بررسی آدرس های ایمیل قبل از ارسال

سرویس رادار میل چی تمامی آدرس های ایمیل را قبل از ارسال بررسی می کند و ایمیل های غیرفعال ، اشتباه ، ناسالم و مشکوک! را از لیست شما حذف می کند.

پیش نمایش ایمیل قبل از ارسال (متوقف)

تقریبا 15 هزار فاکتور ریز برای تست ایمیل وجود دارد! کلاینت های ایمیلی مشهور نیز بطور متوسط هر دو روز یک آپدیت دریافت می کنند! پس برای اینکه ببینید آیا ایمیلی که طراحی کرده اید در مرورگرهای مختلف ، گوشی های موبایل مختلف و کلاینت های مختلفی مثل اوتلوک چطور بنظر می رسد می توانید از سرویس پیش نمایش میل چی استفاده کنید.

میل چی ایمیل طراحی شده شما را به 18 کلاینت مختلف ارسال می کند، از هر کدام یک اسکرین شات تهیه می کند و تصاویر تهیه شده را به شما نشان می دهد. تمام این کار ها بصورت خودکار انجام می شود!

این قابلیت فعلا خارج از سرویس است.

ایمیل های خود را با سایر سرویس دهندگان ارسال کنید

علاوه بر اینکه می توانید ایمیل های خود را با میل چی ارسال کنید ، اگر هم اکنون مشتری سایر سرویس دهندگان هستید می توانید از پنل میل چی ایمیل های خود را با آنها ارسال کنید. فقط باید API Key آن سرویس دهنده را در میل چی وارد کنید. ما از سرویس های زیر پشتیبانی می کنیم.

برای ارسال ایمیل های خود توسط Elastic Email باید API Key اشتراک خود را در پنل میل چی وارد کنید. در این حالت شما از تمامی امکانات میل چی مثل تمپلیت ها ، امکان تست ایمیل ، بررسی آدرس های ایمیل و .. می توانید استفاده کنید اما ارسال ایمیل توسط Elastic Email انجام خواهد شد.
برای ارسال ایمیل های خود توسط SendGrid باید API Key اشتراک خود را در پنل میل چی وارد کنید. در این حالت شما از تمامی امکانات میل چی مثل تمپلیت ها ، امکان تست ایمیل ، بررسی آدرس های ایمیل و .. می توانید استفاده کنید اما ارسال ایمیل توسط سندگرید انجام خواهد شد.
برای ارسال ایمیل های خود توسط Pepipost باید API Key اشتراک خود را در پنل میل چی وارد کنید. در این حالت شما از تمامی امکانات میل چی مثل تمپلیت ها ، امکان تست ایمیل ، بررسی آدرس های ایمیل و .. می توانید استفاده کنید اما ارسال ایمیل توسط Pepipost انجام خواهد شد.
برای ارسال ایمیل های خود توسط Mailjet باید API Key اشتراک خود را در پنل میل چی وارد کنید. در این حالت شما از تمامی امکانات میل چی مثل تمپلیت ها ، امکان تست ایمیل ، بررسی آدرس های ایمیل و .. می توانید استفاده کنید اما ارسال ایمیل توسط میل جت انجام خواهد شد.

برای ارسال ایمیل های خود توسط Elastic Email باید API Key اشتراک خود را در پنل میل چی وارد کنید. در این حالت شما از تمامی امکانات میل چی مثل تمپلیت ها ، امکان تست ایمیل ، بررسی آدرس های ایمیل و .. می توانید استفاده کنید اما ارسال ایمیل توسط Elastic Email انجام خواهد شد.

برای ارسال ایمیل های خود توسط SendGrid باید API Key اشتراک خود را در پنل میل چی وارد کنید. در این حالت شما از تمامی امکانات میل چی مثل تمپلیت ها ، امکان تست ایمیل ، بررسی آدرس های ایمیل و .. می توانید استفاده کنید اما ارسال ایمیل توسط سندگرید انجام خواهد شد.

برای ارسال ایمیل های خود توسط Pepipost باید API Key اشتراک خود را در پنل میل چی وارد کنید. در این حالت شما از تمامی امکانات میل چی مثل تمپلیت ها ، امکان تست ایمیل ، بررسی آدرس های ایمیل و .. می توانید استفاده کنید اما ارسال ایمیل توسط Pepipost انجام خواهد شد.

برای ارسال ایمیل های خود توسط Mailjet باید API Key اشتراک خود را در پنل میل چی وارد کنید. در این حالت شما از تمامی امکانات میل چی مثل تمپلیت ها ، امکان تست ایمیل ، بررسی آدرس های ایمیل و .. می توانید استفاده کنید اما ارسال ایمیل توسط میل جت انجام خواهد شد.

ایمیل مارکتینگ را همین امروز شروع کنید

بر اساس تحقیقات نرخ بازگشت سرمایه ایمیل مارکتینگ در دنیا بیشتر از شبکه های اجتماعی و سایر تبلیغات است!